บริษัท สหทูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (STE) เปิดตัวบริการใหม่ช่วยเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa และปั๊มน้ำ Ebara, Thebe ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

ก่อนที่เราจะขออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ Cooling Tower […]