บริษัท สหทูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (STE) เปิดตัวบริการใหม่ช่วยเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa และปั๊มน้ำ Ebara, Thebe ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

ก่อนที่เราจะขออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ Cooling Tower ได้ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของมันกันก่อนเลยว่า Cooling Tower เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของน้ำหรือสารที่มีอุณหภูมิสูง โดยใช้อากาศเย็นเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยมีการระบายความร้อนไปทางอากาศ เพื่อให้น้ำหรือสารมีอุณหภูมิลดลง

 

โครงสร้างของ Cooling Tower ประกอบด้วยส่วนหัว (หรือเรียกอีกอย่างว่าหน้ากาก) และส่วนตัว (Filler) โดยที่:

 

 • ส่วนหัว (หรือหน้ากาก): เป็นส่วนที่ใช้ในการรับน้ำหรือสารที่มีอุณหภูมิสูงเข้ามาใน Cooling Tower โดยที่น้ำหรือสารจะถูกหยุดเพื่อให้มีพื้นที่ในการสัมผัสกับอากาศเย็น เพื่อให้มีการเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ

 

 • ส่วนตัว (Filler): เป็นส่วนที่ใช้ในการเพิ่มพื้นที่ผิวใน Cooling Tower เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำหรือสารกับอากาศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้มากขึ้น โดยที่น้ำหรือสารจะไหลลงมาเลื่อนผ่านส่วนตัวซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อน เพื่อให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเย็นอย่างมากที่สุด ทำให้มีการเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและน้ำหรือสารที่เข้ามาจะมีอุณหภูมิลดลงได้มากที่สุด 

การเลือกใช้ Shinwa Cooling Tower ทรงเหลี่ยมหรือ ทรงกลม

Cooling Tower ทรงเหลี่ยม:

 • ข้อดี: Cooling Tower ทรงเหลี่ยมมักมีพื้นที่ผิวที่มากกว่า Cooling Tower ทรงกลม ซึ่งทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่มากขึ้น

ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ข้อเสีย: Cooling Tower ทรงเหลี่ยมอาจมีการแก้วนโครงสร้างบนพื้นที่น้อยกว่า Cooling Tower ทรงกลม

และอาจจำเป็นต้องมีการใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากขึ้น

 • ข้อดี: Cooling Tower ทรงกลมมีความแข็งแรงและความสามารถในการระบายความร้อนที่ดี สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
 • ข้อเสีย: Cooling Tower ทรงกลมมีพื้นที่ผิวที่น้อยกว่า Cooling Tower ทรงเหลี่ยม ซึ่งอาจทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศน้อยลง

ทำให้กระบวนการระบายความร้อนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

การเลือกใช้ Cooling Tower ทรงเหลี่ยมหรือไม่ใช้ทรงกลมควรคำนึงถึงพื้นที่ในการติดตั้ง ความต้องการในการระบายความร้อน

และประสิทธิภาพที่ต้องการให้กับระบบทำความเย็น ถ้ามีพื้นที่ที่มากพอและต้องการการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

อาจพิจารณาเลือกใช้ Cooling Tower ทรงเหลี่ยม แต่ถ้ามีพื้นที่จำกัดและต้องการความแข็งแรงและการระบายความร้อนที่ดี

อาจเลือกใช้ Cooling Tower ทรงกลมแทน ควรศึกษาข้อดีและข้อเสียของทั้งสองรูปทรงและนำมาคำนึงถึงการใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณอย่างเหมาะสม

 

 

เมื่อพิจารณา Cooling Tower ของ Shinwa เทียบกับคู่แข่ง การให้คำตอบเกี่ยวกับว่า Shinwa Cooling Tower ดีกว่าคู่แข่งอย่างไรนั้น

อาจขึ้นอยู่กับมุมมองและคุณสมบัติที่เราต้องการให้ Cooling Tower นั้นดำเนินการและทำงาน โดยเราจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 

 1. ประสิทธิภาพในการทำความเย็น: การวัดประสิทธิภาพในการทำความเย็นของ Cooling Tower ของ Shinwa นั้นจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการกระจายความเย็นใน Fillers โดยต้องมีการกระจายอย่างทันสมัยเพื่อให้น้ำมีพื้นที่ผิวที่มากพอสำหรับการสัมผัสกับอากาศเย็นและทำให้เกิดกระบวนการส่งความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ความร้อนที่ได้จากกระบวนการนี้ก็จะส่งผ่านอากาศที่กำลังไหลเข้ามาใน Cooling Tower อีกครั้ง การกระจายความเย็นและการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีอยู่ใน Cooling Tower นี้มีผลต่อประสิทธิภาพของ Cooling Tower ทั้งหมด

 

 1. ความทนทานและอายุการใช้งาน: ความทนทานของ Cooling Tower ของ Shinwa อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกใช้กว่าคู่แข่ง การใช้งาน Cooling Tower ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีความกดอากาศที่สูงอาจมีผลกระทบต่อความทนทานของ Cooling Tower และอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง ในกรณีที่ Cooling Tower ของ Shinwa ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ก็อาจทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าคู่แข่ง

 

 1. ราคาและประสิทธิภาพต่อราคา: การเปรียบเทียบราคาของ Cooling Tower และประสิทธิภาพของการทำความเย็นที่ได้รับสำหรับราคาที่จ่ายควรเป็นอย่างใกล้ชิด ถ้า Cooling Tower ของ Shinwa มีราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง อาจทำให้กลุ่มผู้ใช้งานเลือกใช้กว่าคู่แข่งที่มีราคาสูงกว่าหรือมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่า

 

 1. การปรับตั้งให้เหมาะสม: ในบางกรณี Cooling Tower ของบริษัทต่างๆอาจออกแบบมาให้สามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน

“SHINWA” คูลลิ่งทาวเวอร์ แบบ CROSS FLOW ทรงเหลี่ยม – SDC-U / SNC-U
Cooling capacity range : 50 cooling ton~1200 cooling ton per cell
Various option parts

 รุ่น SDC/SNC (ใบรับรองจากสถาบัน JCI)

 

 • ประสิทธิภาพสูงสุด: ตามรูปแบบการออกแบบและการเลือกของเรา เราภูมิใจนำเสนอประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหอหล่อเย็นที่ 100%

และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยขนาดของหอคอยนั้นสมเหตุสมผล ปริมาตรของสารเติมและปริมาณอากาศมีระยะขอบเพียงพอ

 • ความกะทัดรัด ที่ประหยัดพื้นที่ และน้ำหนักเบา: ด้วยการพัฒนาใหม่ เช่น เครื่องกำจัดชนิดเติม ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอกพัดลมรูปทรงกรวยถูกสร้างขึ้นมา

การผสมผสานของพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำมาก ช่วยลดพื้นที่และพื้นที่ในการติดตั้ง รวมทั้งน้ำหนักแห้งและเปียกประมาณ 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน  

 • บำรุงรักษาง่ายกว่า: ตัวลดความเร็วใหม่พร้อมสายพานแบบลิ่มมีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการบำรุงรักษา นอกจากนี้ อ่างน้ำด้านล่าง FRP มีความลาดเอียงเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
 • ลดเวลาการติดตั้ง : สามารถเป็นแบบ Semi-assembly unit (ตัวเครื่อง + พัดลม) เพื่อจัดส่งได้ ดังนั้นเวลาในการติดตั้งที่ไซต์จะลดลงอย่างมาก
 • การประหยัดพลังงาน.
  อัตราการสูญเสียของ drift loss ต่ำ: เราออกแบบ drift loss ต่ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียการลอยตัวของน้ำให้เหลือน้อยกว่า 0.005%

ของอัตราการไหลของน้ำหมุนเวียน และออกแบบให้ผสานรวมกับการเติม PVE แบบแข็งเพื่อประหยัดพื้นที่ในการบำรุงรักษา
การจัดวางท่อแบบบิลด์อิน: เราไม่แนะนำให้วางท่อแบบบิลด์อินเพื่อลดต้นทุนและการติดตั้งเฉพาะ (มีการจัดวางท่อภายนอก)

 • ค่าบำรุงรักษาที่ทนทานและต่ำ: การควบคุมคุณภาพสูงสำหรับการผลิตชิ้นส่วน มาตรฐานของชิ้นส่วนเหล็กของเรามีการชุบกัลวาไนซ์

แบบจุ่มร้อน เพื่อเพิ่มความทนทาน   ตัวเครื่องผลิตจาก FRP วัสดุที่ไม่กัดกร่อน

 

 

STE เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับอะไหล่แท้ คุณภาพสูง สำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์ Shinwa ทุกรุ่น พร้อมงานบริการติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนอะไหล่คูลลิ่งทาวเวอร์ Shinwa มานับร้อยแห่ง ผ่านการอบรมความปลอดภัย สามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้

 

 • เปลี่ยนโครงสร้าง, ใบพัด หรืออะไหล่อื่น ๆ
 • เปลี่ยนแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Filler) พร้อมรายงานการตรวจ Performance
 • ตรวจสอบสภาพการใช้งานและเสนอแนะการซ่อมบำรุง
 • บริการการบำรุงรักษาตามรอบ (PM) 

 

ทีมงานของเรามีความรู้และความชำนาญที่แท้จริงในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนของคุณ

ให้คุณมั่นใจได้ว่า Cooling Tower และปั๊มน้ำของคุณจะทำงานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

โทรหาเราเพื่อรับบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการดูแลและบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa และปั๊มน้ำ Ebara, Thebe

และยี่ห้ออื่น ๆ ได้ที่

 

 

Tel: 0-2370-4937-42, 064-134-3946

Fax: 0-2370-4943

Line: @529clkxx

Email: sahatool@tsc-tooling.com