ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม: บทบาทสำคัญในโรงงาน

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงไฟฟ้า และการทำเหมือง โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำปริมาณมากที่ความดันสูง และสามารถขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า น้ำมันเบนซิน น้ำมัดีเซล หรือพลังงานรูปแบบอื่นๆ ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การชลประทาน การหล่อเย็น และการแยกน้ำออก ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงคือปั๊มน้ำโรงงาน เหตุที่เรียกว่าปั๊มน้ำโรงงานก็เป็นเพราะว่าปั๊มอุตสาหกรรมชนิดนี้เป็นปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่เหมือนปั๊มน้ำทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ตามบ้านเรือนและอาคารทั่วไป จะเป็นปั๊ม โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีทั้งมีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างจากปั๊มน้ำที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยมาก รวมทั้งกำลังแรงดันที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้มาก

การเลือกปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ปริมาณน้ำที่ต้องการจะส่งออกมากน้อยเพียงใด ระยะทางการส่งน้ำ และความสูงของแหล่งน้ำเป็นต้น เพื่อช่วยให้การเลือกปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการทำงาน ดังนั้นข้อดีของการเลือกปั๊มน้ำอุตสาหกรรมที่เหมาะสม คือช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน

การเลือกปั๊มน้ำอุตสาหกรรมยังต้องพิจารณาการออกแบบของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนปั๊มน้ำ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาวัสดุที่ใช้ในการผลิต และระบบการทำงานที่ต้องการ เช่น ปั๊มน้ำที่ใช้ในการขนส่งน้ำจะต้องเลือกปั๊มน้ำที่มีความแรงดันสูงพอที่จะสามารถขนส่งน้ำไปได้ในระยะทางที่ไกล และต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน

ประเภทของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม: เลือกปั๊มที่เหมาะสม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การผลิต, การเกษตร, หรือการประปา ซึ่งแต่ละประเภทของปั๊มน้ำมีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ 5 ประเภทของปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจ
1.ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Pump): ปั๊มนี้เป็นปั๊มที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ ทำให้ปั๊มสามารถควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ ตามความต้องการของน้ำ เช่น ปริมาณน้ำในปั๊ม หรือระดับน้ำในถัง ซึ่งช่วยประหยัดแรงงานและพลังงานได้
2.ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ: ปั๊มนี้มีความสามารถในการส่งน้ำไปยังจุดที่ต้องการ โดยใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการใช้น้ำและปรับความเร็วของปั๊มให้เหมาะสม เพื่อให้ปริมาณน้ำได้ตามที่ต้องการ ทำให้ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติเหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำอย่างแม่นยำ
3.ปั๊มน้ำหอยโข่ง: ประเภทนี้เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ในการสูบน้ำออกจากตัวปั๊มรูปหอยโข่ง เพื่อใช้ในการเก็บน้ำเป็นปริมาณมาก สามารถนำมาใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การเก็บน้ำสำหรับประปา และการเก็บน้ำสำหรับการใช้ในการทำน้ำประปา เป็นต้น
4.ปั๊มจุ่ม (Submersible pump): เป็นปั๊มที่สามารถใช้งานได้ในสภาพน้ำ ซึ่งสามารถถูกติดตั้งได้ในสภาพน้ำที่เข้าถึงได้ โดยเฉพาะในสภาพน้ำที่ลึก ปั๊มจุ่มมักใช้ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำลึก และสามารถทนต่อความชื้นและความดันของน้ำได้ดี
5.ปั๊มแช่ (Chiller pump): เป็นปั๊มที่ใช้ในการส่งน้ำเย็นเข้าไปในระบบแช่เย็น เพื่อให้ปรับอุณหภูมิในอุปกรณ์ทำความเย็นได้ ปั๊มแช่จะเป็นปั๊มน้ำที่คอยควบคุมอุณหภูมิ และใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายเช่น การเก็บรักษาอาหาร, อุตสาหกรรมเคมี, และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง https://www.kps-machine.com/water-pump