ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคืออะไร

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคือเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ ประกอบด้วย mechanic/Electric มี 2 ส่วน มีหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊ม เคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำ จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยแรงดันและปริมาณน้ำ ตามการออกแบบของแต่ละการใช้งาน ช่วยเสริมน้ำให้แรงขึ้น ไปถึงอีก จุดหนึ่ง ได้พร้อมกับปริมาณน้ำ ที่เพิ่มชึ้น ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำมาก แรงดันจะน้อย ถ้าเราต้อง การปริมาณ น้ำน้อยแรงดันจะมาก ทั้งขนาดและสเปคของปั๊มน้ำเราต้องพิจารณาถึงการใช้งานในอุตสาหรรมนั้นๆ ด้วยว่าควรใช้ขนาดแรงดันเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

แบ่งได้ประมาณ 7 ประเภท คือ
1.ปั๊มน้ำในระบบทำความเย็น เป็นปั๊มที่ใช้สำหรับในการส่งน้ำ Water cooling
2.ปั๊มอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของสารเคมีปะปนอยู่ในน้ำ
3.ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ในแรงดันน้ำเข้าไปที่ filterหรือตัวกรองเพื่อทำให้น้ำสะอาดขึ้นเรียกว่าระบบ RO
4.ปั๊มน้ำโรงงานผลิตอาหาร จะใช้ปั๊มที่วัสดุเกรดค่อนข้างสูง อาจจะเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง
5.ปั๊มน้ำสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง
6.ปั๊มน้ำโรงงานน้ำตาล จะเป็นปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำเชื่อม จะเป็นปั๊มน้ำเฉพาะทาง
7.ปั๊มน้ำระบบชลประทาน ใช้ส่งน้ำปริมาณมากๆ สำหรับการเกษตร

อ้างอิง https://www.kps-machine.com/water-pump